Arkiv over dine nyhedsbreve

Et udsendt nyhedsbrev er stadig værdifuldt, selv om det er udsendt. I Ubivox har du mulighed for at indsætte et arkiv over tidligere udsendte nyhedsbreve på din hjemmeside. Så kan besøgende læse hvad du tidligere har skrevet om.

For at indsætte et arkiv skal du, først og fremmest, indsætte et lille stykke Javascript på din hjemmeside. Du finder Javascriptet ved at klikke på ‘Modtagere’ → ‘Lister’ og vælge din liste. Klik dernæst på ‘Listemenu’ og vælg ‘Websiteintegration’ → ‘Arkiv’.

arkiv 1

Klik på fanebladet ‘Arkiv’. Ønsker du at linke til arkivet, hosted hos Ubivox, kan du blot kopiere linket og indsætte det hvor du ønsker det på din hjemmeside. Dvs. at linket fører hen til en standard side som vi udbyder, hvor modtagere kan se dine arkiverede nyhedsbreve.

Ønsker du et integreret arkiv som en del af din hjemmeside, skal du klikke på ‘Avanceret brug’. Her skal du kopiere Javascriptet-koden – husk at læse notitsen om tegnsæt, så æ, ø og å vises korrekt.

Indsæt Javascript-koden i HTML-koden på din hjemmeside. Herefter  arkivet dukke op automatisk – hvis du, vel og mærke, har arkiveret nogle nyhedsbreve (Læs mere i ‘Arkivering af nyhedsbreve’ længere nede).

Når det anvendte standard link er sat op, vil det fører abonnenten til følgende generiske side.

arkiv2

Arkivering af nyhedsbreve

Når du har udsendt et nyhedsbrev, skal du arkivere det manuelt, før det dukker op i dit arkiv. Dette sikrer, at interne tests, invitationer o.l. ikke dukker op i arkivet automatisk.

Gå til ‘Nyhedsbrevsoverblik’

arkiv 3

Vælg ‘Rediger indstillinger’, klik dernæst checkboks af for ‘Synlig i arkivet’, og ‘Gem indstillinger’.

arkiv4

Du kan også gemme den efter den er blevet sendt.
Gå til ‘Nyhedsbrevsoverblik’ og vælg ‘Nyhedsbrevsmenu’ → ‘Rediger indstillinger’

arkiv 5

Klik checkboks af for ‘Synlig i arkivet’, og ‘Gem indstillinger’.

arkiv6

Du vil kunne se den specifikke arkiv URL for dette nyhedsbrev på ‘Nyhedsbrevsoverblik’. Den URL kan du også sende igen eller sætte op på en social platform på fx Facebook eller Twitter.

Related Articles

Leave A Comment?