1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Forsendelse
  4. Sådan splittester du i Ubivox

Sådan splittester du i Ubivox

I Ubivox har du mulighed for let og sikkert at teste hvorvidt ændringer i dit emnefelt, design eller indhold kan øge din visnings- og klikrate. Du bruger, kort fortalt, en A- og en B-gruppe af dine modtagere, hver på f.eks. 15% af din samlede liste, til at teste om en A-version eller en B-version af et nyhedsbrev giver det bedste resultat. Efter testen sendes vinderen ud til den resterende gruppe, i dette tilfælde de sidste 70% af listen.

Start med at oprette dine to nyhedsbreve som du plejer – arbejd med en kontrolversion (den version, du normalt gør brug af, og hvor du ved hvilken visnings- og klikrate du kan forvente) samt en testversion (den tilpassede version af dit normale nyhedsbrev, som du vil teste).

Vigtigt: Når din splittest er sat op gælder det som en udsendelse og kan ikke stoppes når den køre, så test grundigt inden start.

Du skal nu oprette din splittest – gå ind på listeoversigten for din liste:

splittester 1

Klik på ‘Listemenu’ og vælg ‘A/B splittests’. Du får her mulighed for at oprette en ny splittest:

splittester 2

Under oprettelsen skal du først give din splittest en titel, og dernæst skal du vælge A-versionen (kontrolversionen) af dit nyhedsbrev, samt B-versionen (testversionen) af dit nyhedsbrev.

Efterfølgende skal du vælge hvilket kriterie, der skal afgøre hvilken version af nyhedsbrevet, der vinder testen, og dermed bliver sendt til den resterende del af din liste. I eksemplet har vi valgt at lade versionen med flest visninger være vinderen. Her kan du også vælge andre kombinationer, som ‘Flest klik’, ‘Færrest frameldinger’ eller ‘Færrest klager’.

‘Grænseværdi for kriterie’ er et tal i procent, som B-versionen skal klare sig bedre end A-versionen, før B-versionen betragtes som vinder. Får B-versionen én visning mere end A-versionen, kan det lige så godt være en tilfældighed som et brugbart statistisk resultat, der afgør vinderen, og det hjælper grænseværdien med at forhindre. I dette tilfælde er grænseværdien sat til 2, så B-versionen skal give 2% flere visninger end A-versionen før B-versionen vinder.

Til slut afgør du hvor stor en del af din liste, du ønsker at teste med. I eksemplet vælger vi 10% til både A- og B-versionen, så vinderen sendes til slut til 80% af listen på 25 modtagere, eller i alt 21 modtagere. Dette eksempel er et tænkt eksempel på en meget lille liste og vi råder til at teste af og find de parametre der passer din liste.

splittester 3

Når splittesten er oprettet vises den på oversigten, hvor detaljerne for testen kan ses:

splittester 4

Klik dernæst på ‘Afsend’ – du skal nu angive hvornår A-versionen og B-versionen skal afsendes, hvornår statistikken skal opgøres og hvornår de to versioner skal sendes, hvis de vinder.

Du kan også her indlæse et gemt regelsæt, hvis du vil gøre brug af segmentering, når du splittester. Bemærk at du kan redigere vinder tidspunkt.

splittester 4

Efter afsendelse opdateres oversigten, så du kan se hvornår din splittest sendes. Når versionerne er afsendt, kan du også her følge hvor mange visninger, klik, klager eller frameldinger de to versioner har fået, så du kan se hvilken, der vinder.

Når testen er gennemført, kan du se statistik for de to versioner, samt for vinderen, præcis som du plejer.

Updated on 11. november 2015

Was this article helpful?

Related Articles