Segmentering i Ubivox

Med Ubivox har du mulighed for at segmentere dine modtagere i grupper, når du sender dit nyhedsbrev ud. Har du f.eks. postnummer og alder på dine modtagere, kan du sende dit nyhedsbrev til alle, der bor i postnummer 5000 – 6000, og er mellem 20 og 40 år gamle. Det gør det muligt at ramme en konkret målgruppe meget præcist, hvilket øger sandsynligheden for visninger og klik på dit nyhedsbrev.

Segmenteringsmuligheder

I skrivende stund har du mulighed for at segmentere på flere forskellige elementer i en modtagers profil. Når du segmenterer, kan du vælge om modtagerne skal matche alle, eller mindst én af reglerne.
Du kan segmentere på:

Datafelter
Gør det muligt at segmentere som i ovenstående eksempel, altså på indholdet af modtageres datafelter.

E-mailadresse
Gør det blandt andet muligt at sende et nyhedsbrev til alle modtagere, som modtager mail på et specifikt domæne (f.eks. @ubivox.com).

Nyhedsbrevsdata
Gør det blandt andet muligt at sende til alle, der har modtaget et eller flere tidligere nyhedsbreve, ikke har læst et bestemt nyhedsbrev eller har klikket på et link.

Tilmeldingsdato
Gør det muligt at sende til alle, der har tilmeldt før eller efter en given dato.

Listetilmeldinger
Gør det muligt at sende til modtagere afhængig af deres tilmeldinger på andre lister. Send f.eks. til alle, som er tilmeldt en anden liste på din konto.

Segmenteringen rent teknisk

Når reglerne er opsat, udregnes et midlertidigt segment, som præsenteres i udsendelsesprocessen. Er din liste på 2500 modtagere, og begrænser segmenteringen den endelige liste til 800 modtagere, vil der stå: Sendes til 800 ud af 2500 modtagere.

Segmentet er dog midlertidigt
Det er det fordi tallet kan ændre sig inden nyhedsbrevet sendes. Har du, eksempelvis, segmenteret på alle i postnummer 5000, og kommer der fem nye modtagere til, alle fra postnummer 5000, efter udsendelsen er planlagt, vil det endelige segment indeholde 805 modtagere. Tallet i udsendelsesprocessen er altså kun vejledende.
Updated on 8. februar 2016

Was this article helpful?

Related Articles