Segmentering JSON

En regel består af JSON objekter med disse egenskaber:

‘type’ – Regel type
‘data’ – Den data der skal anvendes
‘operator’ – Den operator der skal bruges
‘operand’ – Argumentet af operatoren

Denne tabel beskriver de forskellige regel typer, data og operators:

Regel type Regel data Regel operator
data ^\d+$ startswith
data ^\d+$ endswith
data ^\d+$ greaterequals
data ^\d+$ greater
data ^\d+$ less
data ^\d+$ lessequals
data ^\d+$ contains
data ^\d+$ equals
data ^\d+$ notequals
data ^\d+$ notstartswith
data ^\d+$ notendswith
data ^\d+$ notcontains
data ^\d+$ empty
data ^\d+$ notempty
data ^\d+$ intlessequals
data ^\d+$ intgreaterequals
data ^\d+$ intgreater
data ^\d+$ intless
data ^\d+$ intequals
data ^\d+$ intnotequals
subscriber ^email$ startswith
subscriber ^email$ endswith
subscriber ^email$ greaterequals
subscriber ^email$ greater
subscriber ^email$ less
subscriber ^email$ lessequals
subscriber ^email$ contains
subscriber ^email$ equals
subscriber ^email$ notequals
subscriber ^email$ notstartswith
subscriber ^email$ notendswith
subscriber ^email$ notcontains
subscriber ^subscriptions$ has_active_subscription_on
subscriber ^subscriptions$ has_no_active_subscription_on
subscription ^activated$ after
subscription ^activated$ before
subscription ^deliveries$ received
subscription ^deliveries$ not_clicked
subscription ^deliveries$ clicked
subscription ^deliveries$ read_online
subscription ^deliveries$ read
subscription ^deliveries$ not_received
subscription ^deliveries$ not_read
subscription ^deliveries$ not_read_online
subscription ^(views|clicks)$ inactivity_after
subscription ^(views|clicks)$ activity_after
subscription ^(views|clicks)$ activity_before
subscription ^(views|clicks)$ inactivity_before

Sætte det sammen til et regelsæt

Regelsættet er en liste af JSON objekter (reglerne) og en logisk aktion ‘and’ eller ‘or’:

{"mode": "and", rules:[...]}

Og med ‘or’:

{"mode": "or", rules:[...]}

Et færdigt regelsæt kunne se sådan ud:

{"mode": "and", rules:[{
"type": "subscription",
"data": "views",
"operator": "inactivity_after",
"operand": "2013-01-01 00:00:00"
}, {
"type": "subscriber",
"data": "email",
"operator": "endswith",
"operand": "@hotmail.com"
}]}
Updated on 2. november 2015

Was this article helpful?

Related Articles