DKIM konfiguration

 

For at benytte en brugerdefineret DKIM-identitet skal du først konfigurere Ubivox systemet med et par RSA-nøgler.

Ubivox-konfiguration

Klik på menupunktet Konto i hovedmenuen, og klik på DKIM for at opsætte en “global” DKIM-nøgle, som bruges på tværs af alle lister.

Du kan også, fra ‘Dashboardet’, klikke på din liste. I siden du kommer ind på vælger du nu ‘Listemenu’ øverst i højre hjørne og klikker på ‘DKIM’

DKIM

Identitet:
En e-mailadresse på dit domæne. Dit omdømme vil blive bundet til denne identitet. Det behøver ikke være den samme e-mail-adresse som du sender fra (eksempelvis: nyhedsbrev@ubivox.com)

Domæne:
Domænet til din identitet. Din offentlige nøgle skal indsættes i DNS-konfigurationen af domænet. (Eksempelvis: ubivox.com)

Selector:
En custom selector bruges til at lokalisere den korrekte offentlige nøgle.
(Exempelvis: default)

Privat nøgle:
Privat RSA-nøgle (min. 1024 bits).

Offentlig nøgle:
Den tilsvarende offentlige nøgle.

Du kan bruge eksisterende nøgler eller du kan få Ubivox til at generere nøgler for dig ved at gå til DKIM oprettelses side og trykke på ‘Generer key pairs’. Hvis du lader Ubivox generere et nøglepar, skal du klikke på linket, kopiere nøgleparret til et sikkert sted og så skal du konfigurere DNS’en. Bagefter skal du gå til Ubivox konfigurationssiden igen og indsætte de nøgler Ubivox genererede for dig.

DNS konfiguration

Din offentlige RSA nøgle skal ind i DNS som en TXT DNS record på:

[selector]._domainkey.[domain]

I overstående eksempel vil DNS-navnet være:

default._domainkey.ubivox.com

Strukturen for TXT record er som følger:

k=rsa; p=[public key]

Hvor public key bliver erstattet med den offentlige nøgle uden header, footer og line breaks. Eksempelvis:

k=rsa; p=MHwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADawAwaAJhAK26gGWzg2qRtIPHTGr+9fOoI…

Husk

Hvis du laver en fejl og har brug for at opdatere din offentlige nøgle, så husk at DNS er cachet og at det derfor kan tage noget tid før din updatering er synlig.

Updated on 10. oktober 2018

Was this article helpful?

Related Articles