Arkiv på website – eksempel i PHP

Din Ubivox-konto har en række feeds, som kan bruges til at trække data ud på dit website. Et af disse feeds indeholder arkiverede nyhedsbreve på en liste, og nedenfor finder du et eksempel på brugen af dette feed til at indsætte et arkiv på dit website.

<?php
// Ret disse konstanter, så de passer til din konto
define('URL', 'https://ubivox.clients.ubivox.com');
define('LISTID', '402');

$archive_url = URL.'/feeds/archived_deliveries_list/json/list_id='.LISTID.'/';

$json = file_get_contents($archive_url);
$newsletters = json_decode($json, true);

foreach ($newsletters as $newsletter) { 
   print '<table width="100%>';
   print '<tr>';
   print '<td><a href="'.$newsletter['url'].'">'.utf8_decode($newsletter['subjec
t']).'</a></td>';
   print '<td>'.date('d/m/Y', strtotime($newsletter['send_time'])).'</td>';
   print '</tr>';
   print '</table>';

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?