Brug lokations statistik

Hver gang en modtager åbner et nyhedsbrev gemmer vi stedet de gjorde det. Det betyder at vi kan vise dig på et kort, hvor i verdenen dit nyhedsbrev er blevet åbnet. Det kunne se sådan her ud.

lokation 1

Kortet zoomer automatisk ind på landet med de fleste åbninger. Du kan nemt navigere til verdensoversigten hvor du kan klikke på et land for at se åbningerne i detalje.

Regioner og farver

Hvert land er delt op i regioner efter landets officielle data. Vi indfarver et land eller en region efter hvor mange åbninger den har haft – grønne lande/regioner har mange åbninger, orange lande/regioner få.

Hvordan virker det? Er der begrænsninger?

Når en modtager åbner et nyhedsbrev registrerer vi IP adressen de gør det fra. Ved at bruge MaxMind geo IP database konverterer vi denne IP adresse til en fysisk lokation. Denne lokation gemmes på modtagerens profil hvor den kan findes og bruges til segmentering og vi viser den også i nyhedsbrevs statistikken.

Dette kommer dog med nogle begrænsninger.

IP adressen angiver ikke præcist hvor modtageren faktisk befinder sig når de åbner nyhedsbrevet. Heldighvis er der ingen teknologi der tillader denne type indtrængende sporing. Til gengæld, så viser den lokationen af endepunktet af internetforbindelsen modtageren bruger. Normalt, så giver dette en præcision på et par hundrede meter, dog det kan komme op på flere kilometere.

MaxMind har udgivet data på hvor nøjagtigt deres database er. Det kan du finde her.

Er informationen på MaxMind databasen ikke aktuelt, så kan det ske en modtager bliver registreret forkert. Det bliver som regel rettet med den næste opdatering af databasen.

Google anonymiserer alle informationer om deres brugere, så lokationen af modtagere som bruger GMail eller Google Apps kan ikke registreres. Derfor vil de figurere som åbninger i Californien i USA.

Updated on 7. august 2019

Was this article helpful?

Related Articles