1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Integration
 4. Eksterne ressourcer – avanceret fletning af indhold

Eksterne ressourcer – avanceret fletning af indhold

Eksterne ressourcer er et yderst kraftigt redskab til dynamisk at flette eksternt indhold ind i nyhedsbreve. De kan blandt andet bruges til at hente opdaterede produktpriser, indlæg i et forum eller på en blog, bannerkampagner til brug i nyhedsbrevet og meget andet.

En ekstern ressource oprettes på listeniveau – klik på listens navn fra Dashboardet, klik på ‘Listemenu’ → ‘Eksterne ressourcer’. Du kan herfra oprette en ekstern ressource – du kan vælge mellem om det skal være HTML-/tekst-indhold eller RSS-indhold, der skal indlæses.

Eksempel med HTML-indhold

Opret en ekstern ressource, og indtast en titel. Titlen bruges når du skal indsætte den eksterne ressource i dit nyhedsbrev.
Vælg ‘Råt indhold’ under ‘Ressourcetype’, og sæt ‘Hentes’ til ‘Ved udsendelse’. Det betyder, at vi henter HTML-indholdet idet nyhedsbrevet udsendes, ikke når det planlægges til udsendelse. På den måde får du det mest opdaterede HTML-indhold. I ‘URL-feltet’ indsættes den URL, som skal hentes ved udsendelse, og ‘Template-feltet’ efterlades tomt.

Når ressourcen er gemt, kan du gå over til et nyhedsbrev og indsætte en indholdsblok. Har du kaldt den eksterne ressource for “Banner1”, indsætter du ressourcen ved at skrive: {$ Banner1 $}
Gem ændringerne. Du bør nu kunne se indholdet af den eksterne ressource i dit nyhedsbrev.

Bemærk: Du bør navngive din eksterne ressource uden specialtegn, mellemrum o.l. I stedet for “Banner #1” bør du bruge “Banner1”, og i stedet for “Job Feed” bør du bruge “JobFeed”.

Når du fremover udsender nyhedsbrevet, vil Ubivox hente den opdaterede version af den eksterne ressource, og flette den ind i hver e-mail, der sendes.

Eksempel med RSS-indhold

Processen med at oprette den eksterne ressource er den samme, bortset fra at du skal vælge RSS-indhold i stedet, og du skal udfylde feltet Template.

Template bruges til at fortælle Ubivox hvordan RSS-feedet skal parses. Vi gør brug af Feedparser til processen, og den komplette dokumentation kan ses på hjemmesiden.
Et simpelt eksempel på en template til de fem seneste indlæg i et forum som Amino.dk kan være som følger:

<table>
 <tr>
  <td>Titel</td>
  <td>Dato</td>
  <td>Bruger</td>
  </tr>
  {% for entry in feed.entries %} 
   {% if loop.index < 5 %}
    <tr>
     <td><a href="{{ entry.link }}">{{ entry.title }}</a></td>
     <td>{{ entry.date }}</td>
     <td>{{ entry.author }}</td>
    </tr>
  {% endif %}
 {% endfor %}
</table>

Du kan teste det ved at oprette en ressource og lade den linke til dette RSS-feed.

Bemærk

Tegnsættet for RSS-feeds bør være UTF-8
Kan den eksterne ressource ikke hentes, fejler forsendelsen, og alle brugere på kontoen notificeres via e-mail.

Updated on 11. april 2023

Was this article helpful?

Related Articles