1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Integration
  4. Guide til SPF-/Sender ID-opsætning

Guide til SPF-/Sender ID-opsætning

SPF og Sender ID benyttes af flere store udbydere til validering af afsenderen af
en e-mail. Begge mekanismer benytter samme datagrundlag til at validere ud fra, nemlig SPF-data fra DNS. Valideringen bruges til at sikre, at en e-mail er sendt
af det firma, som udgiver sig for at have sendt e-mailen.

Teknisk om afsendere

En e-mail har to afsendere – den ene, den din modtager ser, styrer du via Ubivox’ listeindstillinger, mens den anden, den tekniske afsender (envelope sender), styres automatisk af Ubivox.

Du kan sammenligne det med et brev, som har en afsender på ydersiden af konvolutten, f.eks. Nordea Vesterport, mens selve brevet har en anden afsender, nemlig din personlige bankrådgiver i afdelingen.

Den tekniske afsender, afsenderen på konvolutten, benyttes f.eks. når modtageren af e-mailen ikke kan findes – et såkaldt bounce. Her sendes e-mailen retur til den tekniske afsender, Ubivox, som registrerer bouncehændelsen og fjerner modtageren fra listen.

Den anden afsenderadresse findes i selve e-mailen, og kan ses af din modtager i e-mail-programmet. Svarer din modtager på din e-mail, sendes svaret til denne
adresse. Det er denne afsenderadresse, du kan sætte op i Ubivox.

Teknisk om SPF og Sender ID

Forskellen på SPF og Sender ID ligger i hvilken afsenderadresse den modtagende e-mail-server kigger på, når den validerer e-mailen.

  • SPF: Den modtagende e-mail-server kigger på den tekniske afsender, som Ubivox styrer. Denne konfiguration sørger Ubivox for altid er retvisende.
  • Sender ID: Den modtagende e-mail-server kigger på den afsenderadresse, du selv har sat op i Ubivox.

Opsætter man SPF på det domæne, man bruger som afsenderadresse, kan der opstå problemer med modtagelsen af e-mails fra Ubivox, hvis Ubivox ikke optræder som tilladt afsender i denne SPF-opsætning. Derfor skal du sørge for, at Ubivox’ udgående e-mail-servere findes i din SPF-opsætning.

Sender ID benyttes primært af Microsoft-styrede løsninger. Det betyder, at
Hotmail, samt firmaer, der gør brug af Microsoft Exchange-løsninger, kontrollerer SPF-opsætningen for afsenderadressen.

Praktisk opsætning af SPF for Sender ID

SPF-opsætningen skal som nævnt laves på det domæne, du bruger som afsender. For at gøre det nemt for dig at vedligeholde opsætningen, anbefaler vi, at du benytter ‘include’-mekanismen i SPF.

Med den kan du inkludere vores generelle SPF-domæne, som vi sørger for altid
inkluderer alle de udgående e-mail-servere, vi har i drift.

I praksis foregår det ved at inkludere et af følgende i din SPF-opsætning. Hvilket du skal vælge afhænger af opsætningen på din Ubivox-konto, og den skal du kontrollere på listeniveau.

Tilføj enten:

v=spf1 include:spf.ubivox.com -all

Eller:

v=spf1 include:uxmail.io -all

Er du i tvivl om hvordan opsætningen skal laves, kan din tekniker eller udbyder
helt sikkert hjælpe dig med processen.

Du kan finde en vejledning til SPF-formatet her.

Kontroller dit Sender ID-resultat

I Ubivox kan du på listeniveau kontrollere hvordan Sender ID-kontrollen af din
SPF-opsætning går. Klik på ‘Modtagere -> ‘Lister’ og vælg din liste. Klik på ‘Listemenu’ -> ‘Sender ID’ – her finder du resultatet af den kontrol, vi foretager fra Ubivox. Vi slår dit afsenderdomæne op og kontrollerer om SPF-opsætningen findes, og om den inkluderer Ubivox.

Forklaring af resultater

Du kan se følgende resultater:

  • none/neutral: Der er ingen SPF-opsætning på domænet. Der er ingen problemer med levering af dine e-mails.
  • pass: Der er SPF-opsætning på domænet, og den inkluderer Ubivox som tilladt afsender. Der er ingen problemer med levering af dine e-mails.
  • softfail: Der er SPF-opsætning på domænet, og den inkluderer ikke Ubivox som tilladt afsender. SPF angiver dog, at domænet er i test-tilstand, og at e-mails ikke skal afvises, men skal markeres med fejl.
  • fail: Der er SPF-opsætning på domænet, og den inkluderer ikke Ubivox som tilladt afsender. E-mails bliver afvist af udbydere, der benytter Sender ID.

Får du fail eller softfail, bør du tilpasse SPF-opsætningen, så den inkluderer Ubivox’ servere som tilladt afsender.

Bemærk
Ændringer i SPF-opsætningen slår ikke øjeblikkeligt igennem. Har du ændret din SPF-opsætning, og rapporterer Ubivox stadig fejl, skal du vente et par dage og kontrollere igen.
Updated on 19. august 2019

Was this article helpful?

Related Articles