1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Dataadministration
  4. Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox

Denne guide vil gennemgå hvordan man let kan strukturere sine e-mailadresser og anden data man har tilknyttet modtagerne i Excel. (Eksemplet gennemgåes i Excel til Mac 2008, men mekanismerne er de samme i nyere versioner og Excel til Windows).

Denne guide viser hvordan man kan opdele data fra en celle til flere celler, fx. “Navn”, skal opdeles til “Fornavn” i en celle og “Efternavn” i en anden celle. På samme måde hvis man ønsker at samle to celler til en celle, fx har man “Fornavn” og “Efternavn” i to forskellige celler og ønsker at samle dem til een celle, “Navn”.

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 1

Eksempel med Fornavn og Efternavn der skal samles til 1 celle

Vi har data i 2 kolonner (B og C) og ønsker at samle det i en kolonne (D), så Fornavn og Efternavn er i samme celle.

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 2

Marker celle D2, og udfyld som nedenstående.

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 3

2 celler vil nu være samlet i en.

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 4

Data er pt en formel og ikke en værdi.

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 5

Dette kan løses ved at kopiere området med den nye data, og så højre klikke på musen, og vælge “Indsæt speciel” i kolonnen til højre for vores data.

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 6

Markér “Værdier” og tryk “OK”

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 7

Data er nu kopieret til kolonne E, og er indsat som værdier i stedet for en formel.

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 8

Slet derefter kolonne D, der indeholdt navnene som formler

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 9

Du er nu klar til at importere dine data til Ubivox.

Datafelter

Husk at oprette datafelterne inde i Ubivox. Se vores uddybende guide om importering med datafelter i Ubivox.

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 10

Eksempel med Navn, der skal deles ud på 2 celler, hhv Fornavn og Efternavn

Vi vil nu opdele kollonne B til kolonne C og D, så vi kan importere Fornavn og Efternavn i separate celler.

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 11

Marker indholdet i kolonne B, som vi gerne vil opdele. Gå op i menuen og vælg ‘Data’ → ‘Tekst til kolonner…’.

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 12

Vælg ‘Afgrænset’ og klik ‘Næste’.

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 13

Vælg hvilken celle data skal kopieres til, i det her tilfælde C2 og klik ‘Udfør’.

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 14

Data er nu kopieret ud i 2 celler i stedet for 1, og er klar til at importere til Ubivox. Læs mere om import med datafelter i denne guide.

Excel-tricks til at strukturere data før import til Ubivox - billede 15

Hvis der fx er flere værdier i felterne end 2, så kan man kombinere de to gennemgåede metoder, til man får den ønskede sammensætning af Fornavne og Efternavne.

Updated on 2. november 2015

Was this article helpful?

Related Articles