1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Dataadministration
  4. Fordele ved at bruge én liste

Fordele ved at bruge én liste

Nogle Ubivox-kunder opretter en ny liste før hver udsendelse, og importerer modtagerne til den nye liste. Det gøres normalt hvis kunden opbevarer sine modtagere i et andet system, hvor både til- og frameldinger kan ske, altså en selvstændig database med modtagere, uden for Ubivox.

Denne fremgangsmåde kan dog give problemer, som beskrives her – inkl. en løsning.

Udfordringer ved at bruge flere lister

I Ubivox kan samme modtager være tilmeldt flere lister på en gang. En framelding vil dog altid kun gælde for en liste. Opretter du en ny liste før hver udsendelse, vil de frameldinger, som Ubivox har registreret på tidligere lister, ikke optræde på den nye liste, og du risikerer derfor at sende til modtagere, som har frameldt sig dit nyhedsbrev.

Ubivox opsamler også bounces (defekte e-mailadresser), og efter tre udsendelser frameldes de modtagere, som er bouncet alle tre gange. Hvis du opretter en ny liste før hver udsendelse, vil defekte adresser aldrig blive frameldt, og du bruger derfor unødige e-mails på at sende til disse adresser.

Løsningen: Én liste og smartere importering

Med en liste og et par indstillinger til importeringen, kan du sikre dig, at Ubivox altid får den nyeste version af din liste, når du importerer en opdateret importeringsfil.

opdater modtagerdatafelter 1

Ved at markere boksen ‘Opdater datafelter’ sikrer du, at de eksisterende modtagere på din liste får opdateret deres data med det nyeste fra din importeringsfil.

Ved at markere boksen ‘Frameld andre modtagere’ længere nede samme sted, finder Ubivox de modtagere, som ikke optræder i din importeringsfil, men som optræder i Ubivox’ database, og framelder dem. Dermed vil de frameldinger du har modtaget uden om Ubivox blive registreret korrekt.

opdater modtagerdatafelter 2

Med ovenstående proces kan du nøjes med at benytte én liste i Ubivox og dermed sikre mere tilfredse modtagere.

Updated on 1. december 2015

Was this article helpful?

Related Articles