Information om bounces

Når du sender nyhedsbreve, vil du opleve, at en del e-mails ikke kan leveres til modtageradressen – det er det vi registrerer som bounces.

Der findes to typer bounces, soft-bounces og hard-bounces. Et soft-bounce er en midlertidig fejl, mens et hard-bounce er en permanent fejl. Et bounce kan opstå af flere årsager.

E-mailadresse med fejl – hard-bounce
Har modtageren indtastet hootmail.com i stedet for hotmail.com, eller yaho.com i stedet for yahoo.com, kan e-mailen normalt ikke leveres.

Lukket e-mailadresse – hard-bounce
Nogle modtagere skifter e-mail-udbyder, f.eks. fra Hotmail til GMail, og nogle modtagere skifter arbejdsplads. Derfor lukkes deres e-mailadresse, og e-mails til den afvises.

Fyldt indbakke – soft-bounce
Mange udbydere af e-mail-services begrænser mængden af plads man har til rådighed til e-mails. Nogle gange er pladsen begrænset til 10 MB, og der skal derfor ikke meget til, før indbakken bliver fyldt, og nye e-mails afvises.

Modtagende e-mail-server er nede – soft-bounce
Nogle gange går en e-mail-server ned, af den ene eller den anden årsag, og i disse tilfælde kan vi ikke aflevere e-mailen.

Processen for bounces

Når vi går i gang med at sende dit nyhedsbrev, forsøger vi hurtigst muligt at levere til alle modtagerne første gang. Størstedelen af e-mails vil nå frem med det samme, men nogle vil soft-bounce, og andre vil hard-bounce.

Hard-bounces registreres øjeblikkeligt som en permanent fejl, og tælles derfor i statistikken med det samme. Soft-bounces opsamles, og e-mailen lægges til side i nogle minutter. Derefter forsøger vi at levere e-mailen igen – det kan jo være, at modtageren har fået tømt sin indbakke, eller e-mail-serveren er kommet til live igen. Soft-bouncer adressen igen, lægges den igen til side, og vi forsøger at levere igen senere.
Over de næste fem dage forsøger vi at levere e-mailen, i håbet om at den når frem. Er den ikke nået frem efter fem dage, betragter vi fejlen som værende permanent, og opgraderer soft-bouncet til et hard-bounce.

Når vi modtager et hard-bounce, registrerer vi det i statistikken, så du altid kan følge med i hvor mange e-mails, der ikke når frem. Får vi et hard-bounce indenfor 12 timer efter nyhedsbrevet er sendt ud, vurderer vi, at det er en permanent fejl, som ikke vil blive løst, og derfor suspenderes e-mailadressen øjeblikkeligt.
Når samme adresse er bouncet tre gange, suspenderer vi modtageren, og i fremtiden vil vi ikke forsøge at aflevere e-mails til adressen. Det betyder, at der automatisk ryddes op i din liste, så defekte e-mailadresser sorteres fra. Derfor kan du også opleve en stor mængde bounces de første tre gange du sender nyhedsbreve ud via Ubivox, hvis du ikke tidligere har brugt software, som automatisk sorterer bounces fra. Efter tre udsendelser vil de defekte e-mail-adresser dog stille og roligt blive sorteret fra, og din bounce-mængde bør stabiliseres på nogle få procent.

Sender du et nyhedsbrev til en modtager, som vi tidligere har registreret bounces på, og kommer e-mailen igennem uden bounces, nulstiller vi bounce-tælleren, så modtageren igen optræder som 100% aktiv. Det sikrer, at gentagne, midlertidige fejl på en e-mail-server ikke resulterer i, at en modtager suspenderes.

Du kan på statistiksiden hente en liste over alle bouncede modtagere, og på eksporteringssiden kan du hente en liste over alle suspenderede modtagere. Har du kontakt til en suspenderet modtager ad anden vej, kan du altid kontakte modtageren og få en ny, fungerende e-mailadresse, som du kan tilmelde til din liste.

Updated on 2. november 2015

Was this article helpful?

Related Articles