Om opt-in

Opt-in er et koncept, du ofte vil støde på, hvis du arbejder med e-mail-marketing. Opt-in bruges som betegnelse for en bekræftet tilmelding til et nyhedsbrev eller en e-mail-kampagne, altså en tilmelding, som modtageren selv aktivt har foretaget.

I Danmark er det kun tilladt at sende nyhedsbreve til modtagere, som selv har tilmeldt sig, og derfor skal alle modtagere på din liste som minimum have opt-in’et, altså selv have tilmeldt sig.

Dobbelt opt-in

I mange tilfælde er enkelt opt-in dog ikke nok. I stedet taler man om dobbelt opt-in, altså hvor modtageren ikke blot har tilmeldt sig, men også har bekræftet denne tilmelding. Det gøres normalt ved at sende en e-mail til modtageren, som indeholder et link denne skal klikke på, hvorved tilmeldingen bekræftes. Dette er dobbelt opt-in, og det har mange fordele.

Forestil dig, at en kunde i en butik ser sig sur på butikken. Kunden finder butikkens e-mailadresse, og tilmelder denne til alle de nyhedsbreve kunden kan finde. Derved vil butikken pludselig begynde at modtage en stor mængde nyhedsbreve, uden at have tilmeldt sig.
Hvis afsenderne af nyhedsbrevene benytter dobbelt opt-in, vil butikken stadig modtage en række e-mails, men kan blot lade være med at klikke på linket og derved bekræfte sin tilmelding.

For afsenderne betyder det, at deres liste ikke øges med modtagere, som ikke selv har tilmeldt sig. Desuden betyder det, at risikoen for spamklager falder, da butikken aldrig modtager et nyhedsbrev, men blot en opt-in-mail. Havde butikken i stedet modtaget et reelt nyhedsbrev, er risikoen for, at det havde resulteret i et klik på Junk-knappen meget stor.

Opt-in-mails gør også at modtagere, der har tastet forkert i deres e-mailadresse, ikke tilmeldes nyhedsbrevet. Dermed kommer du aldrig til at levere nyhedsbreve til disse fejlindtastede adresser, hvilket er en fordel, da det giver et mere retvisende billede af din listes størrelse.

Opt-in i Ubivox

I Ubivox arbejder vi udelukkende med dobbelt opt-in, og det kan ikke slåes fra ved almindelig brug.

Bruger du API

Gør du brug af API’et til dine tilmeldinger, har du mulighed for at slå dobbelt opt-in fra, men det bør kun gøres, hvis du erstatter vores opt-in-funktion med din egen. Dette kan f.eks. ske ved tilmelding til et nyhedsbrev gennem et forum, hvor modtageren i forvejen har en bruger hvis e-mailadresse er bekræftet, og hvor brugeren er beskyttet med adgangskode, så andre ikke kan tilmelde modtageren til nyhedsbrevet.

Updated on 2. november 2015

Was this article helpful?

Related Articles