Opdater modtagerprofil

I Ubivox er det muligt at opdatere en e-mail på en liste. Med andre ord det er muligt at redigere en profil i Ubivox. Du gør følgende:

1) Oppe i øverste højre hjørne på dit Dashboard, starter du med at søge på e-mailen, du gerne vil opdatere. Klik på e-mailen.

opdater modtagerprofil1

2) Nu kommer du til modtagerprofilen, her har du også andre faneblade der er relateret til profilen fx kan du se hvilke lister de er meldt til, hvor mange nyhedsbreve de har læst og klikket samt hvilken enhed de har åbnet nyhedsbrevet på. Klik på linket opdater.

opdater modtagerprofil2

3) Nu har du et tekstfelt åben med e-mailen i, den kan opdateres og til sidst gemme opdatering.

opdater modtagerprofil3

4) I Ubivox kan du se logningsdata på de dataændringer der sker på profilen, det fremkommer hver gang du åbner profilen.

opdater modtagerprofil4

Updated on 2. november 2015

Was this article helpful?

Related Articles