Overdragelse af din konto

Har du solgt dit firma, kan din Ubivox-konto overdrages til den nye ejer ganske enkelt ved at opdatere kontaktinformationerne under ‘Konto’ → ‘Kontaktinformationer’, samt at lade den nye ejer indtaste nye betalingsoplysninger under ‘Konto’ → ‘Fakturaer og betaling’.

Den nye ejer er naturligvis forpligtet af forrretningsbetingelser og antispampolitik, som kan findes under ‘Konto’ → ‘Fakturaer og betaling’.

Kan modtagerne overdrages?

Ifølge Forbrugerombudsmandens tolkning af reglerne, kan modtageres samtykke til at modtage nyhedsbreve overdrages, hvis overdragelsen inkluderer alle aktiver og passiver i virksomheden. Hele virksomheden skal altså overdrages til den nye ejer, før modtagerne kan overdrages. Forbrugerombudsmanden skriver i sin [spamvejledning]

Samtykket vil normalt blive meddelt til en bestemt erhvervsdrivende – nemlig den erhvervsdrivende,
der har indhentet samtykket. Hvis samtykket er givet til en konkret, navngivet erhvervsdrivende, vil det
ikke kunne overdrages til en anden erhvervsdrivende til markedsføring, medmindre der er tale om, at en
anden erhvervsdrivende har overtaget den pågældende virksomhed og i øvrigt kun markedsfører sig
inden for samtykkets rammer. En virksomhed kan således succedere i en anden virksomheds ret til at
bruge samtykkerne, hvis virksomhedernes aktiver og passiver overtages.

Om konkursboer

Der er specifikke regler for overdragelse af modtagere (samtykker) i forbindelse med et konkursbo:

En virksomhed kan imidlertid efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke benytte et samtykkeregister, der er købt af et konkursbo, uden at virksomheden i øvrigt har overtaget den konkursramte virksomheds aktiver og passiver, til markedsføring.

Før man kan benytte de pågældende modtagere skal man altså have overtaget virskomhedens aktiver og passiver. Man kan altså ikke blot nøjes med at overtage modtagerne.

Updated on 2. november 2015

Was this article helpful?

Related Articles