Arkiver din liste

Har du testet features i Ubivox, eller har du skiftet kommunikationsstrategi, har du formentlig et par lister, som ligger og fylder i interfacet, men som du ikke ønsker at slette, fordi der er statistiske data eller nyhedsbreve, som du senere kan få brug for.

Derfor har vi implementeret muligheden for at arkivere en liste. Den vil med andre ord blive skjult i et arkiv, og kun optræde ét sted i interfacet, nemlig på en oversigt over ‘Arkiverede lister’ – dermed bliver dit Dashboard, din Statistik og din Listeoversigt mere overskuelige.

Sådan arkiverer du en liste

Klik på listens navn fra ‘Dashboardet’ og klik på ‘Listemenu’ øverst til højre. Klik på ‘Arkivér’ og klik på ‘Ja, arkivér listen’. Listen er nu skjult fra alle oversigter.

arkiver 1

Du kan altid dearkivere en liste. Det gør du ved at gå op i ‘Modtagere’ → ‘Lister’ → ‘Arkiverede lister’

arkiver 2

arkiver 3

Vælg ‘Dearkivér’

arkiver 4

Listen er nu dearkiveret.

Updated on 1. december 2015

Was this article helpful?

Related Articles