Eksporter dine kontakter fra Google Contacts

Det er muligt at flytte sine kontakter fra sin Google konto og ind i Ubivox. I nedenstående guider vi dig igennem forløbet.

1) Klik på Mail i din inbox og vælge Contacts så får du din liste frem.

Eksporter dine kontakter fra google contacts - billede 1

2) Klik dernæst på More, så får du valgmuligheden for at eksportere dine kontakter.

Eksporter dine kontakter fra google contacts - billede 2

3) Dernæst vælger du hvilken kontaktgruppe du vil eksportere og vælger Outlook CSV formatet. Klik på Export og vælg at gemme filen.
Eksporter dine kontaker fra google contacts - billede 3

Når du har downloaded filen, skal den rettes til i Excel eller et andet regnearkprogram før du kan importere den til Ubivox. Nedenfor gennemgår vi processen i Excel til Mac, men det foregår på samme måde i Windows.

1) Åbn Excel og opret et tomt Excel regneark. Klik på FileImport

Eksporter dine kontakter fra google contacts - billede 4

2) Vælg CSV file og klik Import

Eksporter dine kontakter fra google contacts - billede 5

3) Find filen du hentede fra Gmail – i fleste tilfælde vil den være i din Download folder og hedde “contacts.csv“. Klik Get Data når du har valgt filen.

Eksporter dine kontakter fra google contacts - billede 6

4) Du vil nu se følgende menu i Excel:

Eksporter dine kontakter fra google contacts - billede 7

Sæt de markerede felter til de samme værdier som på billedet. Delimited, fordi Google Contacts filen opdeler sektioner med kommaer; Windows (ANSI) fordi den i vores erfaring bedst bibeholder specialtegn (é, ø, ñ, osv.) i navne. Klik Finish og Excel importerer dine data.

5) Nu kan du, som vist, slette kolonner efter behov og bearbejde dine data.

Eksporter dine kontakter fra google contacts - billede 8

6) Når du er tilfreds med dit regneark, skal det importeres til Ubivox. I Excel, gå til FileSave og gem filen som et .xls dokument. Den er nu klar til import til Ubivox, som vi gennemgår i Import af e-mail adresser.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?