1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Dataadministration
  4. Eksporter dine kontakter fra Google Contacts

Eksporter dine kontakter fra Google Contacts

Det er muligt at flytte sine kontakter fra sin Google konto og ind i Ubivox. I nedenstående guider vi dig igennem forløbet.

1) Klik på Mail i din inbox og vælge Contacts så får du din liste frem.

Eksporter dine kontakter fra google contacts - billede 1

2) Klik dernæst på More, så får du valgmuligheden for at eksportere dine kontakter.

Eksporter dine kontakter fra google contacts - billede 2

3) Dernæst vælger du hvilken kontaktgruppe du vil eksportere og vælger Outlook CSV formatet. Klik på Export og vælg at gemme filen.
Eksporter dine kontaker fra google contacts - billede 3

Når du har downloaded filen, skal den rettes til i Excel eller et andet regnearkprogram før du kan importere den til Ubivox. Nedenfor gennemgår vi processen i Excel til Mac, men det foregår på samme måde i Windows.

1) Åbn Excel og opret et tomt Excel regneark. Klik på FileImport

Eksporter dine kontakter fra google contacts - billede 4

2) Vælg CSV file og klik Import

Eksporter dine kontakter fra google contacts - billede 5

3) Find filen du hentede fra Gmail – i fleste tilfælde vil den være i din Download folder og hedde “contacts.csv“. Klik Get Data når du har valgt filen.

Eksporter dine kontakter fra google contacts - billede 6

4) Du vil nu se følgende menu i Excel:

Eksporter dine kontakter fra google contacts - billede 7

Sæt de markerede felter til de samme værdier som på billedet. Delimited, fordi Google Contacts filen opdeler sektioner med kommaer; Windows (ANSI) fordi den i vores erfaring bedst bibeholder specialtegn (é, ø, ñ, osv.) i navne. Klik Finish og Excel importerer dine data.

5) Nu kan du, som vist, slette kolonner efter behov og bearbejde dine data.

Eksporter dine kontakter fra google contacts - billede 8

6) Når du er tilfreds med dit regneark, skal det importeres til Ubivox. I Excel, gå til FileSave og gem filen som et .xls dokument. Den er nu klar til import til Ubivox, som vi gennemgår i Import af e-mail adresser.

Updated on 2. november 2015

Was this article helpful?

Related Articles