Eksportering af modtagere

Har du brug for at trække modtagerdata ud fra Ubivox, kan du gøre det ved hjælp af eksporteringsfunktionen.

Klik på ‘Modtagere’ → ‘Eksportering’, og dernæst klik på knappen ‘Opret ny eksportering’.

eksport af modtagere 1

Når du opretter eksporten, har du en række muligheder for at specificere hvad eksporten skal indeholde. Angiv først en titel og vælg dernæst listen, du ønsker at eksportere. Du kan nu vælge hvilke datafelter, du ønsker eksporteret sammen med modtagerne. Vælg hvilket format du ønsker eksporten i – bemærk, Excel-formatet er begrænset til 65.535 modtagere grundet begrænsninger i Excel. Vælg til slut hvornår eksporten skal køres.

Du skal nu vælge hvilken gruppe modtagere du ønsker eksporteret – normalt kan du lade checkboksen være markeret ved ‘Aktiv og modtager forsendelser’, men ønsker du for eksempel at eksportere frameldte modtagere, kan du gøre det her.

Til slut kan du vælge at eksportere ud fra en segmenteringsregel. Denne funktion lader dig trække modtagere ud baseret på avancerede filtre, du sætter op under ‘Modtagere’ → ‘Segmentering’. Du kan læse mere om segmentering her.

Eksport af modtagere 2

Klik på ‘Opret’ og Ubivox går nu i gang med at behandle eksporten. Når den er gennemført, kan du downloade den eksporterede fil fra oversigten over bestilte eksporter.

Updated on 23. november 2015

Was this article helpful?

Related Articles