1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Statistik & Feedback
  4. Sådan læser du statistikken for et nyhedsbrev

Sådan læser du statistikken for et nyhedsbrev

Ubivox opsamler detaljeret statistik for dit nyhedsbrev, så du efterfølgende kan analysere på resultatet af det konkrete nyhedsbrev og lære hvilken type indhold dine modtagere finder interessant.

På ‘Dashboardet’ i Ubivox-systemet finder du i bunden en oversigt over de seneste sendte nyhedsbreve samt et link til statistikken for det enkelte nyhedsbrev. Du kan også finde statistikken under menupunktet ‘Statistik’ → ‘Nyhedsbreve’ → klik på ‘Handlinger’ i højre side og efterfølgende på ‘Statistik’.

Herunder gennemgår vi nyhedsbrevsstatistikken og de enkelte menu punkters indhold. Dog ikke Læsere, Bounces, Frameldinger, Klager og Mål som er simple oversigter. Bemærk at hvis du klikker på fx ‘Læsere’ er det muligt at lave en eksport af samtlige læsere som csv-fil.

Nyhedsbrevsstatistik

På nyhedsbrevsstatistik siden finder du et hurtigt overblik over hvilken respons dit nyhedsbrev har givet.

1: Et overblik over nyhedsbrevets emnefelt, antal modtagere, listen, det er sendt til samt hvornår nyhedsbrevet er sendt. Det lille preview af nyhedsbrevet kan du klikke på for at se nyhedsbrevet i stor version.

2: ‘Visninger’ (‘unikke’) fortæller hvor mange unikke nyhedsbrevsmodtagere, der har åbnet nyhedsbrevet. ‘Visninger’ fortæller hvor mange gange de unikke nyhedsbrevsmodtagere har vist nyhedsbrevet. Åbner samme modtager nyhedsbrevet to gange med mere end en halv times mellemrum, tæller det for to visninger, men én unik visning. Læs mere om hvordan Ubivox registrerer visninger og klik.

3: ‘Klik’ samler tallene for hvor mange klik links i dit nyhedsbrev har fået. Vi præsenterer to klikprocenter, den ene holdt op mod antallet af ‘modtagere’, den anden holdt op mod antallet af ‘visninger’ forårsaget af modtagere.

4: ‘Modtagere’ fortæller hvor mange e-mails, der er afleveret og hvor mange, der er bouncet pga. en defekt e-mailadresse. Læs mere om bounces her

5: ‘Online visninger i browser’ fortæller hvor mange modtagere, der har klikket på linket til onlinevisning af nyhedsbrevet, oftest fordi de ikke har kunnet se nyhedsbrevet korrekt i deres e-mail-program.

6: ‘Respons’ fortæller hvor mange modtagere, der har frameldt sig efter at have modtaget nyhedsbrevet, og hvor mange, der har klaget over nyhedsbrevet. Læs mere om klager her.

Bemærk at du også har muligheden for at downloade statistik som PDF-rapport.

statistik1

Visninger og klik

Du får her en graf over fordelingen af visninger og klik fra tidspunktet, hvor nyhedsbrevet bliver udsendt og 14 dage frem. Grafen viser visninger og klik hver for sig, fordelt på dage. Dagen, hvor nyhedsbrevet udsendes, vil næsten altid have flest klik og visninger.

statistik2

24-timers visning

Her samles information om de timer på døgnet, hvor flest modtagere viser og klikker i nyhedsbrevet. Bemærk, at der kan være stor forskel på de timer af døgnet, hvor modtagere har tid til at læse og tid til at klikke. I vores eksempel er der markant flere visninger end kliks, hvilket kan være relevant hvis formålet var at få dem f.eks. at gå videre til din hjemmeside eller tilmelde sig et arrangement. Fordelingen af åbninger er ret normal, med de fleste kl 10-12, lige efter forsendelsen, hvilket også tyder på at mange læsere har tid kl. 10. Det kan være en god ide at afprøve forskellige forsendelsestidspunkter og gå efter statistikken når du gør.

statistik3

Dette faneblad inkluderer en liste over alle links i nyhedsbrevet, som har fået et eller flere klik, og viser hurtigt hvilket indhold i dit nyhedsbrev, dine modtagere har fundet mest interessant. Brug den til at beslutte hvilken type indhold, du skal fokusere på i fremtidige nyhedsbreve, og hvilken type indhold, du kan skrive mindre af.

statistik4

Lokationer

Her kan du se alle de registrerede lokationer af modtagerne der åbnede dit nyhedsbrev. Der vises automatisk landet med de fleste visninger og hvert land er delt op i flere regioner, så du også kan se hvor i landet dine læsere er. Du kan selvfølgeligt også se verdensvisningen for et globalt overblik. Hold musen ind over et land/en region for at se det præcise antal læsere in denne lokation.

statistik 5

Enheder

Hvordan dine modtagere læser dit nyhedsbrev er afgørende for hvilken strategi du skal have for dit indhold. Enheder-statistikken viser dig hvor mange, der læser dit nyhedsbrev på f.eks. mobile enheder (iPad, iPhone, Android) – er der mange mobile læsere, skal du måske overveje kortere indhold med links til de fulde historier, så nyhedsbrevet er nemt at overskue på en lille skærm.

 statistik 6

Endnu en gang de resterende menupunkter, Læsere, Bounces, Frameldinger, Klager, Mål og Modtagere er simple oversigter, der bl.a. viser præcis hvem, der har læst et nyhedsbrev, og hvilke defekte e-mailadresser vi er stødt på. På hver oversigt kan du hente modtagerne i en CSV-fil, så du f.eks. kan framelde de modtagere, der er bouncet, i dit CRM-system.

Updated on 11. november 2015

Was this article helpful?

Related Articles